Home
Contact Us Contributors Activities Hooshang Golshiri About
 

 

 

 

 

بنياد نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيري را با اعلام برترين آثار داستاني منتشر شده در سال 1379 برگزار كرد.

پس از انتشار عمومي فراخوان براي ارسال كتاب، 51 اثر واجد شرايط اعلام شده- 12 رمان، 9 رمان اول، 15 مجموعه داستان، و 15 مجموعه داستان اول- براي بررسي به داوران منتخب بنياد ارائه شد:

 كورش اسدي، داستان‌نويس و منتقد؛ علي‌محمدحق‌‌شناس، زبان‌شناس ومنتقد؛ عبدالعلي عظيمي، شاعر و منتقد؛ ليلي گلستان، مترجم.

 

 

داوران به آثار از سه وجه امتياز دادند:

زبان اثر، شامل سلامت زباني، كار زباني، نوآوري در سبك

ساختار و فرم، شامل فضاسازي و موقعيت، شخصيت‌پردازي، كار با زمان، طرح و توطئه، كشش و تعليق، توفيق در كشف و نو‌‌‌آوري در ساختار و فرم روايي، آغاز، پايان، نظرگاه- راوي

مضمون، شامل انديشه و تخيل

 

رمان

درخت انجير معابد، احمد محمود، انتشارات معين
نامزدهاي دريافت جايزه: شهري كه زير درختان سدر مرد، خسرو حمزوي، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان; اسفار كاتبان، ابوتراب خسروي، نشر قصه و انتشارات آگاه

مجموعه داستان

تمام زمستان مرا گرم كن، علي خدايي، نشر مركز
نامزدهاي دريافت جايزه: دلقك به دلقك نمي‌خندد، حسن بني‌عامري، انتشارات نيلوفر؛ جايي ديگر، گلي ترقي، انتشارات نيلوفر؛ دوباره از همان خيابانها، بيژن نجدي، نشر مركز

رمان اول

انگار گفته بودي ليلي، سپيده شاملو، نشر مركز
در اين بخش تنها همين اثر به دور نهايي راه يافت.

مجموعه داستان اول

در گريز گم مي‌شويم، محمدآصف سلطانزاده، نشر آگه (مجموعهُ شهرزاد)
نامزدهاي دريافت جايزه: بوي تلخ قهوه، سعيد عباسپور، انتشارات نقش خورشيد؛ پشت حصير، محمد رضا گودرزي، نشر رسانش

داوران تك داستان‌هايي را نيز كه به نظر آنها در مجموعه داستان‌‌ها درخششي خاص داشت برگزيدند. اين داستان‌‌ها كه در مجموعهُ "نقش 79 "منتشر شده است، عبارت‌اند از:

 

"ظهر تابستان"، قباد آذرآيين، از مجموعهُ شراره بلند، انتشارات دارينوش
"دلقك به دلقك نمي‌خندد" و "باز هم غريبه آمد"، حسن بني‌عامري، از مجموعهُ دلقك به دلقك نمي‌خندد، انتشارات نيلوفر

"انار بانو و پسرهايش"، "بزرگ بانوي روح من" و "درخت گلابي"، گلي ترقي، از مجموعهُ جايي ديگر، انتشارات نيلوفر
"شب در نخلستان"، صمد طاهري، از مجموعهُ سنگ و سپر، انتشارات ماريه
"ساعت هشت و ده دقيقه" و "كاش ياسمن در زمستان مي‌‍مرد"، سعيد عباسپور، از مجموعهُ بوي تلخ قهوه، انتشارات نقش خورشيد
"كجايي ؟"، محسن فرجي ، از مجموعهُ يازده دعاي بي استجابت، انتشارات ماريه

"پشت حصير"، محمد‌رضا گودرزي، از مجموعه‌اي به همين نام، انتشارات رسانش
"دوباره از همان خيابان‌ها"، "مرثيه‌اي براي چمن" و "يك سرخپوست در آستارا"، زنده‌ياد بيژن نجدي، از مجموعهُ دوباره از همان خيابان‌‌ها، نشر مركز
"اي كاش مي‌شد كه ..."، اروشا نصرت، از مجموعهُ از لامكان تا اين مكان، نشر فرزان
"دوتا نقطه"، پيمان هوشمندزاده ، از مجموعه‌اي به همين نام، انتشارات آرويج

 

 

مراسم اهداي نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيري روز 25 آبان 1380، در مجموعهُ فرهنگي - هنري تهران، برگزار شد. پگاه احمدي مجري برنامه بود. برندگان جوايز خود را از مهدي سحابي، فرزانه طاهري، علي‌اشرف درويشيان، ليلي گلستان دريافت كردند. احمد محمود پس از دريافت جايزهُ خود، وجه نقدي جايزه را به بنياد اهدا كرد. تنديس‌‌هاي جايزه هديهُ فريده لاشايي به بنياد بود، به طراحي و اجراي اين هنرمند. طراح پوستر و بروشور جايزه ساعد مشكي بود. پيمان هوشمندزاده عكس‌‌هاي خود را از مراسم در اختيار بنياد گذاشت. در پايان مراسم، كتاب‌هاي نامزدها و برندگان جايزه براي فروش عرضه شد.

 

 

داستان‌نويس گرامي
آقاي احمد محمود
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيري رمان درخت انجير معابد را به دليل:

 • پرداختن به گذشته‌اي كه نمي‌گذرد و هر بار به شكل و شمايلي- گاه مدرنيسمي  پوشالي و گاه پرستش خرافه- تكرار مي‌شود؛

 • آفرينش جغرافيايي خيالي و مبتني بر رئاليسمي زنده و جزئي‌نگر و درخشان

 • زبان شتابان و رنگين و تصويري كه جهاني پريشان و معلق ميان گذشته و حال را  رام خود كرده است؛

بهترين رمان سال1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غناي ادبيات داستاني فارسي بيفزاييد.داستان‌نويس گرامى
آقاى على خدايى
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيرى مجموعه داستان تمام زمستان مرا گرم كن را به دليل:

 • خلق داستان از مضامينى به ظاهر ناداستان

 • زبانى صاف و سالم در خور درونمايه و فضاى داستان‌ها

 • خلق انسان‌‌هاى شهرى معاصر، آدم‌‌هاي شناختنى، بى ‌‌هيچ گزافه‌اى

 • توفيق در خلق متن‌هاى باز و تفسيرپذيرى كه خواننده را به مشاركت در خلق داستان‌مى كشاند

 • ايجاد رابطه‌اى درست بين درونمايه و زبان و شكل؛

بهترين مجموعه داستان سال 1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غناى ادبيات فارسى بيفزاييد.
داستان‌نويس گرامي
خانم سپيده شاملو
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيري رمان انگار گفته بودي ليلي را به دليل:

 • برخورداري از طرح داستاني تازه با بهره‌گيري از تكنيك هاي بديع و مناسب در قالب  ساختاري خوش‌و منسجم

 • پرداختن به مضموني نو و كم كاويده در فضاهاي جامعهُ شهري معاصر ايران

 • بهره‌گيري از زباني زنده و سالم و پرشتاب كه با طرح و مضمون و ساختار داستان رابطه‌اي اندام‌وار دارد؛ 

  بهترين رمان اول سال 1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غناي ادبيات داستاني فارسي بيفزاييد.داستان‌نويس گرامي
‌آقاي محمدآصف سلطانزاده
هيئت داوران نخستين دورهُ جايزهُ هوشنگ گلشيري مجموعه داستان در گريز گم مي‌شويم را به دليل:

 • زبان فارسي زندهُ امروز كه با واژه‌هاي محلي فضاي غريب داستان‌ها را خلق كرده است؛

 • زيبايي بي‌پيرايهُ شكل

 • درونمايهُ تاثير‌گذار و هول‌انگيز كه به مدد شكل ساده و زباني به دور از تصنع فاجعه‌آميز‌تر شده است؛ 

بهترين مجموعه داستان اول سال 1379 شناخته است.

قلمتان بر دوام باد تا باز هم بر غناي ادبيات داستاني فارسي بيفزاييد.Top