Home
Contact Us Contributors Activities Hooshang Golshiri About
 

 
 

نحوه‌ء تهيه‌ء کتابها براي بررسي

همچون دوره‌هاي قبل، فراخوان بنياد براي ارسال کتاب در مطبوعات و نشريات ادبي منتشر شد. در اين فراخوان از ناشران و نويسندگان خواسته شده بود تا پنج نسخه از رمانها و مجموعه‌داستان‌هاي فارسي را که نوبت چاپ اول آنها در ايران در شناسنامه‌ء کتاب سال 1381 قيد شده است، تا پايان خرداد 1382 براي بنياد ارسال کنند. علاوه بر اين، در نمايشگاه کتاب در ارديبهشت 82 اين درخواست کتبا به پنجاه ناشر ارائه شد و براي سهولت کار از آنان تقاضا شده بود کتابها را به غرفهء انتشارات نيلوفر در نمايشگاه تحويل دهند.


با اين وصف، حتي پس از مهلت اعلام شده براي پذيرش کتابها، و به رغم بي‌اعتنايي برخي ناشران، بنياد همچنان در صدد بود کتابهايي را که از وجودشان مطلع شده بود تهيه کند. امکانات مالي بنياد و نيروي انساني لازم براي تهيهء کتابهايي که پخش مناسبي هم نداشتند بر دشواري اين کار بيش از پيش مي‌افزود. امسال هم چون دو دوره‌ء قبل نشر مرکز به ياري بنياد آمد و بخشي از اين کتابها را خريداري يا از ناشران به صورت رايگان تهيه کرد. همين جا سپاس خود را از ايشان اعلام مي‌کنيم. به هرحال، چند عنواني در فهرست بنياد بود که نه ما و نه نشر مرکز نتوانستيم تهيه کنيم.


شيوهء بررسي کتابها در دورهء سوم
بنياد در دورهء سوم جايزهء هوشنگ گلشيري به شيوه‌اي متفاوت از دو دورهء قبل عمل کرده است. در مرحلهء اول کليهء کتابها به چند گروه از داستان‌نويسان، منتقدان و خوانندگان حرفه‌اي ادبيات ارائه شد تا پس از خواندن به هر يک امتياز دهند.

گام بعدي در اين مرحله تهيهء فرمهاي نظرخواهي و ارسال آنها براي شصت نفر از اهل نظر بود. در اين فرمها فهرست کتابهايي که تا زمان تهيهء فرمها به دست بنياد رسيده بود درج شده و از ارزيابان خواسته شده بود که يکي از خانه‌هاي ضعيف، متوسط، خوب، عالي را علامت بزنند. ضمنا اگر جاي کتابي را در اين فهرست خالي مي‌بينند برايمان بنويسند تا تهيه کنيم. در صورت تمايل مي‌توانستند نظرهاي تشريحي خود را نيز به فرمها پيوست کنند و براي بنياد ارسال دارند.
بديهي است که بنياد مايل بود اين فرمها را براي تعداد بسيار بيشتري ارسال کند. نام بسياري از اهل نظر در ميان ارزيابان ما خالي است که اين کاستي دليلي جز عدم امکان دسترسي به آنان نداشته است. اميدواريم در سال آينده اين امکان را بيابيم تا با تکميل اطلاعاتمان از نظر آنان نيز بهره‌مند شويم.

جمعبندي مرحلهء اول
در پايان مرحلهء اول، بر اساس جدولهاي تهيه‌شده از آراي ارزيابان بنياد و فرمهاي پرشده، آثاري که به مرحلهء بعد_ مرحلهء داوري_ راه يافته‌اند تعيين شدند.
همچون دوره‌هاي قبلي، اين آثار در چهار گروه جاي گرفته‌اند و به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده اعلام شده‌اند. داوران در چهار گروه جداگانه و با شيوه و معيارهايي که خود با توجه به معيارها و شيوهء دو دورهء پيشين تصويب مي‌کنند اين آثار را داوري و برندگان نهايي را به بنياد معرفي خواهند کرد.


آثار راه‌يافته به مرحلهء دوم

مجموعه‌داستان اول
(اين نويسندگان پيشتر مجموعه‌داستان يا رمان در ايران منتشر نکرده‌اند)
1. احمد اخوت، برادران جمالزاده، انتشارات نقش خورشيد
2. سهيلا بسکي، پاره‌ي کوچک، انتشارات آگه
3. بهار صادقي، خوابهاي سربي، نشر گيو
4. بهرام مرادي، خنده در خانه‌ي تنهايي، نشر اختران
5. پيام يزدانجو، شب به خير يوحنا، نشر چشمه

مجموعه‌داستان
1. شيوا ارسطويي، آفتاب مهتاب، نشر گيو
2. گلي ترقي، دو دنيا، انتشارات نيلوفر
3. اميرحسن چهلتن، ساعت پنج براي مردن دير است، انتشارات نگاه
4. حميد حمزه، سرسلامتي، انتشارات نيلا
5. محمدرضا گودرزي، در چشم تاريکي، نشر افق

رمان اول
(اين نويسندگان پيشتر مجموعه‌داستان يا رمان در ايران منتشر نکرده‌اند)
1. عتيق رحيمي، خاکستر و خاک، نشر ورجاوند
2. شهريار وقفي‌پور، ده مرده، انتشارات نيم‌نگاه
3. حميد ياوري، شهر بازي، نشر فرخ‌نگار

رمان
1. رضا رييسي، کبوتر و قلب سنگي، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
2. اميرحسن چهلتن، عشق و بانوي ناتمام، انتشارات نگاه
3. محمدرضا صفدري، من ببر نيستم، پيچيده به بالاي خود تاکم، نشر قصه
4. فريبا وفي، پرنده‌ي من، نشر مرکزدورهء سوم – 1382

سومين دورهء اهداي جايزهء هوشنگ گلشيري در روز جمعه 28 آذر در فرهنگسراي نياوران برگزار شد. در اين مراسم برترين‌هاي ادبيات داستاني سال 1381 معرفي شدند. در ابتدا تصاويري از مراسم سال گذشته پخش شد.

فرزانه طاهري، مدير عامل بنياد فرهنگي— مطالعاتي هوشنگ گلشيري گزارش کوتاهي از فعاليتهاي بنياد در يک سال گذشته و چگونگي انجام اين دورهء جايزه ارائه کرد . او بار ديگر تاکيد کرد که:


بنياد حول ايدهء جايزه شکل گرفت واين ايده هم از گلشيري بود که هر سال حتما برنده‌اي اعلام شود، هماني که به نظر داوران نسبت به آثار ديگر همان سال بهتر باشد. اين بود که ما هم در آيين‌نامه‌اي که در نخستين جلسهء نخستين جايزه تصويب شد اين فکر او را اصل قرار داديم و البته دو گروه کتاب اول را نيز تفکيک کرديم. براي بخش رمان اول و مجموعه داستان اول حدنصابي مقرر داشتيم اما در دو بخش ديگر يعني مجموعه داستان و رمان نويسندگاني که پيشتر رمان يا مجموعه‌داستان منتشر کرده اند کتابي برندهء آن سال اعلام مي شود که بيشترين امتياز را مال خود کرده باشد، فارغ از اينکه اين امتياز چه درصدي از کل امتياز باشد. و در اين سه دوره هم به همين روش عمل کرده‌ايم.

بي‌مهري برخي از دوستان به حاصل کار داوران دو دورهء قبل که گفتم هرگز شکل نقد مکتوب هم به خود نگرفت و در مواردي دردناکتر از بي‌مهري نهادهاي مستقر بود، دقيقا ناشي از ناديده انگاشتن يا ارادهء ناديده انگاشتن همين نسبي بودن بديهي است. يعني نپذيرفتن اينکه اين داوران مشخص از ميان آثاري مشخص بالاترين امتياز را به اين آثار داده‌اند و بنياد هم در مراسمش آنها را برنده اعلام مي کند.

داوران مرحلهء نهايي سومين دورهء جايزهء هوشنگ گلشيري
داوران مرحلهء نهايي در چهار گروه آثار رسيده به اين مرحله را داوري کردند.

داوران رمان

کامران بزرگ‌نيا، شاعر و منتقد _ مقيم آلمان
محمدعلي سپانلو، شاعر و منتقد
دکتر فرزان سجودي_ استاد دانشگاه در نشانه‌شناسي

داوران رمان اول

دکتر حسين پاينده_ استاد دانشگاه، مترجم و منتقد
عبدالله کوثري_ مترجم ادبي
دکتر حورا ياوري _ استاد دانشگاه کلمبيا

داوران مجموعه‌داستان

هوشيار انصاري‌فر _ شاعر و منتقد ادبي
شهلا پروين‌روح _ داستان‌نويس
علي خدايي _ داستان‌نويس

داوران مجموعه‌داستان اول

ناتاشا اميري _ داستان‌‌نويس
دکتر فرزانه ميلاني _ استاد دانشگاه ويرجينيا
ابوالحسن نجفي _ مترجم و زبان‌شناسبخشهايي از بيانيهء هيات داوران مرحلهء نهايي سومين دوره

داوران در بيانيهء خود شيوهء داوري و ملاکهاي خود را در امتياز دادن به آثار راه‌يافته به مرحلهء نهايي اعلام کردند:

"پس از بحث دربارهء ملاکهاي دوره هاي گذشته، داوران بر سر سه مقولهء گسترده به توافق رسيدند و تصويب کردند که به هر اثر بر اساس ابداع، اجرا و جهان بيني جاري در اثرامتياز صفر تا نه بدهند_صفر به نشان ضعيف، يک تا سه متوسط، چهار تا شش خوب و هفت تا نه عالي. مقصود از ابداع کشف امکانات روايت و فاصله گرفتن از متون پيشين در عرصه ي زبان، ساختار داستاني، تکنيک و طرح و غيره است. اجرا نيز به نحوهء آفرينش اثر مربوط مي شود و توفيق آن در به کارگيري تکنيکهاي داستان نويسي، طرح، زبان، ساختار داستاني و عناصر ديگر. مقصود از جهان بيني نيز درونمايه، انديشهء پشت اثر، تخيل، معاصربودن و از اين قبيل است. همهء داوران متفق القول بودند که هدف نه انتخاب آثاري از نوعي خاص که انتخاب هرآن اثري است که در قراري که با خواننده مي گذارد موفق باشد، و داوران فارغ از پسند شخصي ميزان توفيق آن را با امتيازهايشان نشان دهند.

"داوران اين دوره حداکثر تعامل را با داوران همگروه خويش داشتند، و اين امر به سبب عدم حضور 7 تن از داوران در تهران اهميتي ويژه داشت. هرچند در نهايت هر داور به طور فردي امتيازهايش را به بنياد ارائه کرد و جمعبندي آرا در حضور تعدادي از داوران در جلسهء نهايي در روز 16 آذر 82 انجام گرفت و مطابق با آيين نامهء جايزهء گلشيري در دو بخش رمان و مجموعه داستان واجدان بالاترين امتياز به عنوان برنده اعلام شدند.


"در اين دوره نيز همچون دو دورهء قبل داوران مجموعه داستانها تک داستانهاي منتخب خود را به بنياد اعلام کردند. داستانهايي که حداقل دو راي را در مجموع دو مرحله کسب کرده باشند امشب به عنوان داستانهاي برگزيده معرفي مي شوند و بنياد آنها را در مجموعهء نقش 81 منتشر خواهد کرد."

داستانهاي برگزيدهء دورهء دوم همراه با عکس و زندگينامه‌اي به قلم خود نويسنده در نقش 80 منتشر شده است. داستانهاي برگزيدهء دورهء سوم به زودي در نقش 81 انتشار خواهد يافت.برگزيدگان سومين دورهء جايزهء هوشنگ گلشيري

مجموعه‌داستان اول

از ميان پنج اثر راه‌يافته به مرحلهء نهايي، داوران دو اثر را که واجد امتياز برابر شده بودند مشترکا شايستهء دريافت جايزه شناختند. برندگان اين بخش را ناتاشا اميري به نمايندگي از داوران اين گروه اعلام کرد:

" دقت در مشاهده و کشف جزئيات داستاني
زباني روان و پالوده
کشاندن خواننده به درون داستانها به مدد آشنايي زدايي از چيزهاي آشنا
ايجاد رابطهء متقابل ميان عناصر فضا و وضعيتهاي عاطفي
جان بخشيدن به اشياء روزمره به منزلهء نشانه‌هاي زواياي نامکشوف روان شخصيتها
خلق داستانهاي کوتاهي سرشار از لايه‌هاي متعدد معنايي.

"با توجه به همين ويژگيها، داوران اين بخش، ناتاشا اميري، فرزانه ميلاني، و ابوالحسن نجفي مجموعه داستان پارهء کوچک نوشتهء سهيلا بسکي را برندهء مشترک عنوان بهترين مجموعه داستان اول سال 1381 اعلام مي کنند.""تلفيق موفق تکنيک با موضوع داستانها
کشف شيوه هاي جديد روايت
فاصله گرفتن خلاق از متون پيش از خود
زبان انديشيده
جهان بيني و تخيل قوي
درگيرشدن با مسائل معاصر.

"با توجه به همين ويژگيها، داوران اين بخش، ناتاشا اميري، فرزانه ميلاني، و ابوالحسن نجفي مجموعه داستان خنده در خانه‌ي تنهايي نوشتهء بهرام مرادي را برندهء مشترک عنوان بهترين مجموعه داستان اول سال 1381 اعلام مي کنند."سهيلا بسکي و ندا زنديه (به نمايندگي از بهرام مرادي که مقيم آلمان است) جايزهء نقدي (مشترکا پنج ميليون ريال)، تنديس و لوح تقدير خود را از زويا پيرزاد، داستان‌نويس معاصر و برندهء عنوان بهترين رمان دورهء دوم، دريافت کردند. مرادي پيامي صوتي نيز از آلمان ارسال کرده بود که پخش شد.
رمان اول

در بخش رمان اول سه اثر به مرحلهء دوم راه يافته‌بودند، اما داوران اين بخش هيچ اثري را به عنوان برنده اعلام نکردند. در بخشي از بيانيهء حسين پاينده و عبدالله کوثري در توضيح علل عدم اعلام برنده آمده است:

"از اين سه اثر دور رمان با وجود تفاوتهايي که با هم دارند نمونه اي از الگوبرداري شتابزده و افراطي از سبکهاي نوشناختهء رمان نويسي غرب (بخصوص پسامدرنيسم) و سبک فراداستان به شمار مي روند.در اين دو رمان دغدغهء ارتباط با خواننده به چشم نمي خورد و نويسندگان امکان فهم درست و کامل متن را از خواننده سلب کرده اند.... رمان سوم با تبعيت از روايتي تک بعدي و بي بهره از هرگونه تخيل و ابداع، نتوانسته از آثار نوشته شده در دهه هاي چهل و پنجاه ايران فراتر رود. "


مجموعه داستان

هوشيار انصاري‌فر به نمايندگي از داوران اين گروه، اثر واجد بالاترين امتياز در ميان پنج اثر راه‌يافته به مرحلهء نهايي را معرفي کرد:

” حرکت به سمت نوشتن زن از درون بر بستر تمهيدات داستاني زنانه به ويژه در داستان غذاي چيني
با برشهاي بديع روايي، استحالهء فضاها و جابه جايي شخصيتها
نوشتن از تجربه هاي يک دو نسل صامت مانده که جواني خود را در يکي دو دههء اخير زيسته اند
نثري زنده و با طراوت و داستاني

"با توجه به همين ويژگيها، داوران اين بخش، هوشيار انصاري فر، شهلا پروين روح، و علي خدايي مجموعه داستان آفتاب مهتاب نوشتهء شيوا ارسطويي را بهترين مجموعه داستان سال 1381 اعلام مي کنند."شيوا ارسطويي جايزهء نقدي (مبلغ ده ميليون ريال)، تنديس و لوح تقدير خود را از بهمن فرمان‌آرا، عضو هيات امناي بنياد، دريافت کرد.
رمان

در پايان، محمدعلي سپانلو نتيجهء داوري چهار اثر رسيده به مرحلهء نهايي را به نمايندگي از داوران اين بخش اعلام کرد:

"نثري ساده همراه با طنزي زيرپوستي الهام گرفته از روند بدون حادثهء زندگي قهرمانان
پرداختن به موضوعي که در سالهاي اخير ما بخصوص در نوشته هاي زنان سابقه دارد از زواياي تازه
ساختار منسجم و انداموار.

"با توجه به همين ويژگيها، داوران اين بخش، کامران بزرگ نيا، محمد علي سپانلو و فرزان سجودي رمان پرندهء من نوشتهء فريبا وفي را بهترين رمان سال 1381 اعلام مي‌کنند."فريبا وفي جايزهء نقدي (ده ميليون ريال)، تنديس و لوح تقدير خود را از فريده لاشايي، هنرمند و خالق تنديس جايزه، دريافت کرد.تک داستانهاي برگزيدهء هيات داوران سومين دورهء جايزهء هوشنگ گلشيري

اين داستانها حداقل با مجموع دو راي در دو مرحله از ميان مجموعه‌داستانهاي بررسي شده در اين دوره انتخاب شده‌اند. اين داستانها به زودي در نقش 81 با حفظ حقوق نويسندگان منتشر خواهند شد.


داستان "همين، و نه چيزي ديگر" از مجموعهء برادران جمالزاده، نوشتهء احمد اخوت، انتشارات افق

داستان "غذاي چيني" از مجموعهء آفتاب مهتاب، نوشتهء شيوا ارسطويي، نشر گيو

داستان "عود" از مجموعهء مراثي بي‌پايان، نوشتهء محمد ايوبي، انتشارات نسيم دانش

پارهء پنجم از پاره‌هاي کوچکتر از مجموعهء پارهء کوچک، نوشتهء سهيلا بسکي، انتشارات آگه

داستانهاي "آن سوي ديوار" و "گل‌هاي شيراز" از مجموعهء دو دنيا، نوشتهء گلي ترقي، انتشارات نيلوفر

داستان "زني چاي درست مي‌کرد" از مجموعهء ساعت پنج براي مردن دير است، نوشتهء اميرحسن چهلتن، انتشارات نگاه

داستان "آبجي خانم" از مجموعهء سرسلامتي، نوشتهء حميد حمزه، انتشارات نيلا

داستان "روده‌ي سگ" از مجموعهء صندلي کنار ميز، نوشتهء ميترا داور، نشر پازينه

داستان "رعنا" از مجموعهء نازلي، نوشتهء منيرو رواني‌پور، نشر قصه

داستان "قبل از تحويل سال" از مجموعهء گاه گرازها، نوشتهء رضا زنگي‌آبادي، نشر همراه

داستان "عبور" از مجموعهء خوابهاي سربي، نوشتهء بهار صادقي، نشر گيو

داستان "در امتداد پل" از مجموعهء فعلا اسم ندارد، نوشتهء احمد غلامي، نشر افق

داستان "باغ مشير" از مجموعهء آن طرف خيابان، نوشتهء جعفر مدرس‌صادقي، نشر مرکز

داستان "L" از مجموعهء خنده در تنهايي، نوشتهء بهرام مرادي، نشر اخترانکتابهاي بررسي شده در سومين دوره‌ء جايزه‌ء هوشنگ گلشيري

رمان
1. نادر اخلاقي، شونيتا، نشر راهب
2. رضا ارژنگ، لکه هاي ته فنجان قهوه، نشر افق
3. فريبا اسلامي، مراد، نشر اوحدي
4. محمدرضا بايرامي، پل معلق، نشر افق
5. حسن پارسايي، در گذار عشق و مرگ، نشر پانيذ
6.احمد پورنجاتي، روياي سه گانه، نشر ني
7. نوشين توفيقي ، نجوا، نشر ذره
8. عزت جلالي، تبخير در سال‌هاي جذام، نشر همراه
9. رضا جولايي، سيماب و کيمياي جان، نشر افق
10. اميرحسن چهلتن، عشق و بانوي ناتمام، انتشارات نگاه
11. مرتضي حقيقت، پروانه روي سينه‌ء آقاي دکتر، نشر چشمه
12. مهري حيدرزاده، آستانهء پنجم، انتشارات نغمهء زندگي
13. رضا خوش‌نظر، تتراکتوس چهار لعنتي، نشر مرغ آمين
14. مهري رحماني، آنجا باران مي آمد، نشر پيکان
15. عتيق رحيمي، خاکستر و خاک، نشر ورجاوند
16. رضا رييسي، کبوتر و قلب سنگي، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
17. زهره زاهدي، يک داستان عاشقانه، انتشارات انديشهء عالم
18. ع. زندي، پرسه‌اي، پروانه‌اي، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
19. منصوره شريف‌زاده، چنار دالبتي، نشر همراه
20. محمدرضا صفدري، من ببر نيستم، پيچيده به بالاي خود تاکم، نشر قصه
21. محمدرضا کاتب، پستي، انتشارات نيلوفر
22. مينو کريم‌زاده، گوجه‌فرنگيهاي سبز، انتشارات طرح نو
23. سيامک گلشيري، نفرين‌شدگان، انتشارات نگاه
24. جواد مجابي، باغ گمشده، انتشارات ققنوس
25. مهسا محب‌علي، نفرين خاکستري، نشر افق
26. سعيد محسني، آوازي براي سنجاقک‌هاي مرده، انتشارات نقش خورشيد
27. محمد محمدعلي، آدم و حوا، انتشارات کاروان
28. محمدحسين محمدي، گيسوهاي اساطيري، انتشارات زوار
29. سعيد مرزوقي، عاتکه، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
30. هايده مرداني، خاطره‌ي فراموش، انتشارات قصيده‌سرا
31. جمال ميرصادقي، اضطراب ابراهيم، نشر اشاره
32. محمدحسين نوري‌زاد، ميانه‌ي باد و باران، نشر آبانگاه
33. فريبا وفي، پرنده‌ي من، نشر مرکز
34. شهريار وقفي‌پور، ده مرده، انتشارات نيم‌نگاه
35. شهره وکيلي (آوا)، من حرف دارم، نشر علم
36. شهره وکيلي، بازي تمام شد، نشر پيکان
37. حميد ياوري، شهر بازي، نشر فرخ‌نگار

مجموعه‌داستان
1. نرگس آبيار، قصه‌ي زني که همه‌اش ياسهاي فلسفي داشت، نشر روزگار
2. نادر اخلاقي، آنهايي که مي‌آمدند، نشر راهب
3. احمد اخوت، برادران جمالزاده، نشر افق
4. منصور آذرنوش، الف قامت دوست، نشر نيکا
5. شيوا ارسطويي، آفتاب مهتاب، نشر گيو
6. حسن اصغري، عاشقي در مقبره، انتشارات نگاه
7. محمد ايوبي، مراثي بي پايان، انتشارات نسيم دانش
8. محمدرضا براري، من به طرز فجيعي زن بودم، نشر چاپار
9. سهيلا بسکي، پاره ي کوچک، انتشارات آگه
10. فتح‌الله بي‌نياز، شورشگران را به زانو درآوريم، نشر مرغ آمين
11. ايليا پارسانيا، بي‌نام مثل من، انتشارات فربخش
12. شهرنوش پارسي‌پور، داستان مردان تمدنهاي مختلف، نشر شيرين
13. گلي ترقي، دو دنيا، انتشارات نيلوفر 14. سعيد تغابني، آن سالها، انتشارات حرف نو
15. مانيا ثنايي، قهوه‌ء سرد، انتشارات دهسرا
16. اميرحسن چهلتن، ساعت پنج براي مردن دير است، انتشارات نگاه
17. علي حسيني، سايه و شن، انتشارات نيم‌نگاه
18. خسرو حمزوي، خش خش تن برهنهء تاک، نشر افق
19. حميد حمزه، سرسلامتي، انتشارات نيلا
20. محمود خليلي، زمهرير، انتشارات علم‌گستر
21. هادي خورشاهيان، باشد ايستگاه بعدي، نشر روزگار
22. ميترا داور، صندلي کنار ميز، نشر پازينه
23. مصطفي رستگاري، ختم عزراييل، نشر مرغ آمين
24. غلامرضا رضايي، نيمدري، انتشارات آرويج
25. اکبر رضي‌زاده، تصوير خيال، انتشارات سورهء مهر
26. منيرو رواني‌پور، نازلي، نشر قصه
27. رضا زنگي‌آبادي، گاه گرازها، نشر همراه
28. فرشته ساري، چهره‌نگاري دنيا، نشر افق
29. عباس ساقعلي، تريلوژي کشتن،‌ انتشارات درمانگر
30. قاسم شکري، نقص فني، انتشارات شروع
31. سجاد صاحبان زند، شام آخر شهرزاد، موسسهء فرهنگي سناء دل
32. بهار صادقي، خوابهاي سربي، نشر گيو
33. ليلا صادقي، وقتم کن که بگذرم، انتشارات نيلوفر
34. محمد عبدي، مرگ يک روشنفکر، نشر ورجاوند
35. احمد غلامي، فعلا اسم ندارد، نشر افق
36. ساسان فتاح، تسيان، نشر سالي
37. ليلي فرهادپور، پنجره‌اي با شيشه‌هاي آبي رو به کوچه‌ي پشتي، انتشارات
روشنگران و مطالعات زنان
38. امين فقيري، رقصندگان، نشر سروا
39. حسين قناعت، دل‌واره، نشر همراه
40. سعيد کارگر، مرده‌ي اطاق 24، نشر مرغ آمين
41. ناهيد کبيري، روياي شيرين، انتشارات نويد شيراز
42. ماه‌منير کهباسي، مهربانم سلام، حوزهء هنري
43. مرضيه گلابگير اصفهاني، دهان کاملا باز، انتشارات نقش خورشيد
44. محمدرضا گودرزي، در چشم تاريکي، نشر افق
45. نصرت ماسوري، رنگ نامعلوم دلتنگي، انتشارات افلاک
46. حسن محمودي، يکي از زنها دارد مي ميرد، انتشارات نگاه
47. مرتضي محمودي، گفاره و فصل‌ها، نشر توسعه
48. جعفر مدرس‌صادقي، آن طرف خيابان، نشر مرکز
49. بهرام مرادي، خنده در خانه‌ي تنهايي، نشر اختران
50. جواد موسوي خوزستاني، مسيح کوچک، نشر توسعه
51. پيام يزدانجو، شب‌به‌خير يوحنا، نشر چشمه


Top