Home
Contact UsContributors Activities Hooshang Golshiri About

 

   

 

برندگان یازدهمین دورۀ جایزۀ هوشنگ گلشیری

پس از بررسی داوران و اعلام رأی آنان، کمیتۀ جایزۀ یازدهمین دوره (یونس تراکمه، علی خدایی، محمدحسن شهسواری) برگزیدگان این دوره را به شرح زیر اعلام می­کند. بنیاد ضمن تشکر از کمیتۀ جایزه، ارزیابان مرحلۀ اول و داوران نهایی، و تبریک به برگزیدگان این دوره، خواهد کوشید تا در بهار سال آینده بتواند در مراسمی جوایز را به برندگان اهدا و از محمود دولت­آبادی، داستان­نویس معاصر، تجلیل کند.

در بخش مجموعه­داستان منتشرشده در سالهای 88 و   89 (از نویسندگانی که پیشتر مجموعه­داستان منتشر کرده­اند)

با داوری خانم لی لی گلستان، آقایان کیومرث پوراحمد، خسرو دوامی و محمدآصف سلطان­زاده از میان نامزدهای این بخش:

 

 1. آدمها، احمد غلامی، ثالث
 2. ابر صورتی، علیرضا محمودی ایرانمهر، چشمه
 3. برو ولگردی کن رفیق، مهدی ربی، چشمه
 4. بماند، بهناز علی­پور گسکری، چشمه
 5. تو هیچ گپ نزن، محمدحسین محمدی، چشمه
 6. کتاب ویران، ابوتراب خسروی، چشمه

دو اثر با آرای مساوی برگزیده شدند: آدمها، نوشتۀ احمد غلامی و کتاب ویران، نوشتۀ ابوتراب خسروی

در بخش مجموعه­داستان اول منتشرشده در سالهای 88 و 89 (از نویسندگانی که پیشتر مجموعه­داستان منتشر نکرده­اند)

با داوری کامران بزرگ­نیا، مجتبی پورمحسن، علی خدایی و امیرحسین خورشیدفر از میان نامزدهای این بخش:

 

 1. آستین­های رنگی، تایماز افسری، نی
 2. پرتره­ی مرد ناتمام، امیرحسین یزدان­بد، چشمه
 3. خواب با چشمان باز، ندا کاووسی­فر، چشمه
 4. خویش­خانه، آیت دولتشاه، افکار
 5. در ماهی می­میریم، سعید شریفی، افراز
 6. شکار حیوانات اهلی، علی شروقی، چشمه
 7. و حالا عصر است، طیبه گوهری، ثالث

دو اثر با آرای مساوی برگزیده شدند: پرترۀ مرد ناتمام، نوشتۀ امیرحسین یزدان­بد و خواب با چشمان باز، نوشتۀ ندا کاووسی­فر

در بخش رمان اول منتشرشده در سال 1389(از نویسندگانی که پیشتر رمان منتشر نکرده­اند)

با داوری خانم فرشته احمدی، و آقایان فرهاد توحید ی و فرهاد کشوری از میان نامزدهای این بخش:

 

 1. بهار برایم کاموا بیاور، مریم حسینیان، کتابسرای تندیس
 2. پنجره­ زودتر می­میرد، پوریا عالمی، علم
 3. زیر آفتاب خوش­خیال عصر، جیران گاهان، چشمه
 4. شبیه عطری در نسیم، رضیه انصاری، آگه
 5. یکشنبه، آراز بارسقیان، چشمه

رمان زیر آفتاب خوش­خیال عصر، نوشتۀ جیران گاهان رمان اول برگزیدۀ یازدهمین دوره اعلام می­شود.

در بخش رمان منتشرشده در سال 1389 (از نویسندگانی که پیشتر رمان منتشر کرده­اند)

با داوری خانم دکتر هلن اولیایی­نیا، و آقایان امیر احمدی آریان و محمود فلکی فاصلۀ زیاد آرای سه داور سبب شد که تعیین برگزیدۀ این بخش از میان نامزدهای زیر برای کمیتۀ جایزه امکان­پذیر نباشد و بنابراین جایزۀ گلشیری در این بخش برنده­ای اعلام نمی­کند. 

 

 1. خنده­ی شغال، وحید پاک­طینت، نشر چشمه
 2. رام­کننده، محمدرضا کاتب، نشر چشمه
 3. لب بر تیغ، حسین سناپور، نشر چشمه
 4. ماه کامل می­شود، فریبا وفی، نشر مرکز

بيست­وهشت بهمن 1390

 

يازدهمين دورۀ جايزۀ هوشنگ گلشيری

یازدهمین دورۀ جایزۀ هوشنگ گلشیری برای بررسی مجموعه­داستان­های چاپ اول در سالهای 88 و 89 با تشکیل کمیتـﮥ جایزه متشکل از یونس تراکمه و علی خدایی و محمدحسن شهسواری از زمستان سال 1389 آغاز شد. کمیته گروههایی را در شهرهای رشت، تهران، اهواز و اصفهان برای بررسی کتابها انتخاب کرد. مدتی پس از آغاز کار کمیتـﮥ جایزه، و در پی ارزیابی وضعیت کمّی نشر داستان و رمان، بنیاد بر آن شد که جایزه را دوباره به صورت سالانه برگزار کند و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که رمانهای منتشرشده در سال 89 نیز در دورۀ یازدهم بررسی شوند و از دورۀ دوازدهم مجددا بنیاد بتواند جایزه را به صورت سالانه برگزار کند.

این دوره نیز چون چند دورۀ گذشته بررسی کتابها و تعیین برندگان در دو مرحلـﮥ ارزیابی و داوری صورت می­گیرد.

مرحلـﮥ اول: ارزیابی

پس از تهیـﮥ فهرست کتابهای واجد شرایط این دوره، کتابها در چند مرحله با تماس با ناشران و مراجعه به آنها و نیز فراخوان ارسال کتاب برای ناشران و نویسندگان تهیه شد و کتابها به مرور در اختیار ارزیابان قرار گرفت. کتابها بین گروههای ارزیابان مرحلـﮥ اول تقسیم شد؛ آنها کتابها را خواندند و به آنها از صفر تا نه امتیاز دادند و در مورد مجموعه­داستان­ها، تک داستان­های شاخص هر مجموعه را نیز اعلام کردند. فهرست کتابها نیز در طی این مرحله کاملتر و تصحیح شد.

شایان ذکر است که در این دوره هم، به روالی که در مورد دوسالانـﮥ رمان در دورۀ پیش اقدام شده بود، مجموعه­های دو سال با هم سنجیده شده­اند و نه جداگانه.

به روال دوره­های پیش، برای تکمیل مرحلـﮥ اول و جمع­آوری آرای تعدادی بیشتر، دو فهرست «مجموعه­داستان­های 88 و 89» و «رمانهای 89» برای نظرخواهی از تعدادی دیگر از صاحب­نظران  ارسال شد و از آنها خواسته شد به کتابهایی که از این فهرست­ها خوانده­اند امتیاز دهند؛ هر خطایی را که در فهرست می­بینند، اعم از اینکه کتابی از قلم افتاده یا به اشتباه در فهرست آمده یا... به بنیاد اطلاع دهند تا اقدام لازم را انجام دهد. ضمنا خواسته شده بود تک­داستانهای شاخص در بخش مجموعه­داستان را نیز معرفی کنند.

بنیاد از زحمات تایماز منقبتی، که کار تهیـﮥ فهرست آثار و تهیه و توزیع کتابها بین ارزیابان و در مجموع کارهای اجرایی این مرحله از دورۀ یازدهم جایزه را بر عهده داشته، و نیز از همکارش آرش کاظمی بسیار سپاسگزار است.

بنیاد یاری ناشرانی را که چند نسخه از تمامی آثار منتشرشدۀ خود در حوزه­های موردبررسی در این دوره را به رایگان در اختیار بنیاد گذاشتند و اجرای این مرحله را برای بنیاد تسهیل کردند بسیار ارج می­نهد.

بدون زحمات چندماهـﮥ کمیتـﮥ جایزه و ارزیابان، که کتابهای مورد بررسی در این دوره را خواندند و به آنها امتیاز دادند، بنیاد قادر نبود این مرحله را به ثمر برساند و باید قدردانی خود را از آنان اعلام کند. همچنین  سپاسگزار است از تمامی نظردهندگانی که با پاسخ مثبت به درخواست بنیاد و پر کردن فهرست­های ارسالی به تکمیل این مرحله مدد رساندند .

ارزیابان و نظردهندگان مرحلـﮥ اول دورۀ یازدهم

 1. اسفندیار آبان

 2. آرین آذرپناه

 3. فرشته احمدی

 4. امیر احمدی آریان

 5. پیمان اسماعیلی

 6. شاپور بهیان

 7. مجتبی پورمحسن

 8. یونس تراکمه

 9. علی چنگیزی

 10. محمد حسینی

 11. محمود حسینی­زاد

 12. کیهان خانجانی

 13. علی خدایی

 14. امیرحسین خورشیدفر

 15. سینا دادخواه

 16. مژده دقیقی

 17. مهدی ربی

 18. مهکامه رحیم­زاده

 1. پدرام رضایی­زاده

 2. سارا سالار

 3. علی­اصغر سیدآبادی

 4. علی شروقی

 5. محمدحسن شهسواری

 6. بهناز علی­پور گسکری

 7. غلامرضا رضایی

 8. فرهاد کشوری

 9. لی­لی گلستان

 10. ابوالقاسم مبرهن

 11. مهسا محب­علی

 12. پوروین محسنی­آزاد

 13. علیرضا محمودی ایرانمهر

 14. طلا نژادحسن

 15. فرشته نوبخت

 16. لادن نیکنام

 17. مهدی یزدانی خرم

 

مجموعه­داستان کتاب آذر، نوشتـﮥ علی خدایی (نشر چشمه)، و رمان شهربانو نوشتـﮥ محمدحسن شهسواری (نشر چشمه) به دلیل حضور نویسندگانشان در کمیتـﮥ جایزه از فهرست کتابها حذف شد و اگر هم در برخی از فهرستهای ارسالی باقی مانده بود، امتیازهای آنها در جدولهای نهایی وارد نشد.

در میان ارزیابان و نظردهندگان مرحلـﮥ اول کسانی هم بوده­اند که آثارشان در فهرستها هست. طبعا این نویسندگان به آثار خود امتیاز نداده­اند، و بدیهی است که اگر هم امتیاز می­دادند، امتیازشان در محاسبات منظور نمی­شد.

فهرست مجموعه­داستان­های منتشرشده در سال­های 1388 و 1389

(به ترتیب الفبایی نام کتاب)

 این فهرست در ضمن کار تصحیح و تکمیل شد. از ارزیابان خواسته شده بود که چنانچه در فهرست ارسالیِ بنیاد کتابی از قلم افتاده یا کتابی به اشتباه آمده است به بنیاد گوشزد کنند. تغییرات منظماً به اطلاع ارزیابان می­رسید.

 1. آب و ماهی، علیرضا محمودزاده، افراز

 2. آچمزشده­ها، پیمان فیوضات، آگه

 3. آدم­ها، احمد غلامی، ثالث

 4. آدم­ها در پایان راه، اکبر تقی­نژاد، ققنوس

 5. آدم­ها و دودکش­ها، امیررضا بیگدلی، ثالث

 6. آستین­های رنگی، تایماز افسری، نی

 7. آل، مهدی محبی کرمانی، آموت

 8. آنالی، مینو عبدالله­پور، آگه

 9. آنجلینای لعنتی، حسین نیازی، چشمه

 10. آوات توی قاب، نعیمه کرداوغلی آذر، افراز

 11.  ابر صورتی، علیرضا محمودی ایرانمهر، چشمه

 12. ارواح مرطوب جنگلی، محسن حکیم­معانی، ققنوس

 13. از چاله به چاه، بهمن فرزانه، ثالث

 14. از چهارده­سالگی می­ترسم، حسن محمودی، چشمه

 15. از خواب می­ترسیم، هادی خورشاهیان، آموت

 16. از میان تارهای مرتعش، آرش سنجابی، مروارید

 17. اسبی برای مردن، محمدعلی دستمالی، افراز

 18. استکان کمرباریک مادری، حسن رحیم­پور، قدیانی

 19. اشتباه قشنگ، مجید دانش­آراسته، افراز

 20. اقلیما، حسین کوشامنش، شایسته­گستر

 21. اگر ابرها بگذرند، سعید طباطبایی، مروارید

 22. اولین اتوبوس، هامون قاپچی، افراز

 23. ایاز مرد و تو را ندید، مهدی ابراهیم­پور، افراز

 24. ایستادن زیر دکل برق فشار قوی، داوود غفارزادگان، چشمه

 25. ایستگاه باغ سرهنگ، علی­الله سلیمی، افراز

 26. این­همه دیر، محمدعلی مسعودی، خوانش

 27. بارباران، سعید تشکری، کتاب نیستان

 28. بازمانده، مریم دلباری، افراز

 29. باسگا، آراز بارسقیان، افراز

 30. بانوی ارغوانی، ساسان پارسی، افراز

 31. باید تو را پیدا کنم، عباس عبدی، چشمه

 32. ببینم نبضتان می­زند؟!، امین فقیری، چشمه

 33. برو ولگردی کن رفیق، مهدی ربی، چشمه

 34. بماند، بهناز علی­پور گسکری، چشمه

 35. به چیزی دست نزن، لیلا عباسعلی­زاده، آموت

 36. به یک چیز خوب فکر کن، شهلا شهابیان، فرهنگ ایلیا

 37. پرتره­ی مرد ناتمام، امیرحسین یزدان­بد، چشمه

 38. پلتیک زنانه، امیر فرهی، اتاق آبی

 39. پنت­هاوس، فاطمه قدرت، افراز

 40. پیراهن پر، پگاه ایرجی، آگه

 41. تا...دمل، سلماز یگانه­مهر، هیلا

 42. تا دوشنبه­ی دیگر، غلامحسین دهقان، چشمه

 43. تا صدای رباب پای قطار، هادی خورشاهیان، پرنده

 44. تاکسی سمند، جواد افهمی، هیلا

 45.  تغییر مسیر باد قدغن است، احمد درخشان، افراز

 46. تنها بیست دقیقه وقت دارم، مهدی ابراهیمی لامع، افراز

 47. تو هیچ گپ نزن، محمدحسین محمدی، چشمه

 48. توپ­بازی، تبسم غبیشی، ققنوس

 49. تهران در بعدازظهر، مصطفی مستور، چشمه

 50. جای خالی سایه، گیتی رجب­زاده، افراز

 51. چه سینما رفتنی داشت یدو؟!، قباد آذرآئین، افکار

 52. چهار چهارشنبه و یک کلاه­گیس، بهاره رهنما، چشمه

 53. چهارشنبه­ی دیوانه، الهامه کاغذچی، چشمه

 54. چیزها، پیمان چهرازی، افراز

 55. حالا بیشتر از همیشه می­ترسیم، سارا خاک­زاد، چشمه

 56. حرفه­ی من خواب دیدن است، فاطمه زارعی، چشمه

 57. حضور دلپذیر، مجید دانش­آراسته، روزگار

 58. حکایت عشق و عاشقی ما، اصغر الهی، چشمه

 59. خاطرات بندباز پیر، تورج رهنما، مرکز

 60. خنده در پارلمان، مصطفی فلاحیان، افراز

 61. خواب با چشمان باز، ندا کاووسی­فر، چشمه

 62. خوابیدن در هوای آزاد و چند داستان کوتاه دیگر، فرحناز شریفی، نی

 63. خویش­خانه، آیت دولتشاه، افکار

 64. خیال­بازی، ساناز سیداصفهانی، هیلا

 65. داستان من و زنم و سیندرلا، رها فتاحی، فرهنگ ایلیا

 66. داستان­های روزانه، محمدرضا پورجعفری، گیسوم

 67.  در بیداری کابوس می­بینم، نازنین بهرام، مینا

 68. در چوبی بسته است، نصرت ماسوری، نیلوفر

 69. در ماهی می­میریم، سعید شریفی، افراز

 70. دریا خواهر است، عباس عبدی، چشمه

 71. دزد، شاهرخ تندروصالح، افراز

 72. دکتر بهار و خواستگار مرده یا عاشقی در دهان مور، علیرضا سیف­الدینی، ثالث

 73. دنیا در آغوش من است، میثم نبی، افکار

 74. دو کام حبس، مریم منصوری، چشمه

 75. دیر رسیدن بدتر از هرگز نرسیدن است، سحر دئیری، نشر آبی

 76. راهپیمایی روی ماه، علی قانع، افراز

 77. رکسانا نیستم اگر...، ناهید طباطبایی، چشمه

 78. رگ، یاسمن شکرگزار، چشمه

 79. رگبار، میثم کیانی، چشمه

 80. روباه و لحظه­های عربی، مرتضا کربلایی­لو، افراز

 81. روز گودال، شکوفه آذر، ققنوس

 82. رؤیای بیداری، ف. نوری، مؤلف

 83. رؤیای ماهی قرمز، حمیدرضا ایروانیان، سخن­گستر

 84. زن نازنین، لاله برزگر، ثالث

 85. زن و آینه، مریم مظفری، چشمه

 1. سبک­ترین مارلبروی هستی، نیلوفر عاکفیان، افراز

 2. سریرا، سیلویا و دیگران، سپینود ناجیان، چشمه

 3. سقای آب و ادب، سیدمهدی شجاعی، کتاب نیستان

 4. سکوت پرهیاهوی مرده­ها، یزدان کاکایی، افراز

 5. سگ­ها و آدم­ها، فرشته مولوی، ققنوس

 6. سلام آقای ونسان، رضا خاکی­نژاد، چشمه

 7. سه­شنبه­ی قرقی، فرزام شیرزادی، افق

 8. سیامو و چند داستان کوتاه، شهره احدیت، نی

 9. شاباجی خانم، پونه ابدالی، حوض نقره

 10. شاخه­گلی برای جوتو دی بوندونه، هرمز ریاحی، نی

 11. شبی که ستاره­اش را گم کرده بود، ناهید کبیری، ثالث

 12. شبی که عاشق فانوس شدم، پروین مختاری، افراز

 13. شفا در میان ما نفس می­کشد، کیارنگ علایی، هیلا

 14. شکار حیوانات اهلی، علی شروقی، چشمه

 15. شنل بزرگ، بهمن معتمدیان، چشمه

 16. شهربانو طلا، انوشه منادی، افق

 17. شیفت شب، علیرضا معصومی، افراز

 18. صورت ببر، محمد کلباسی، آگاه

 19. عاشقی به وقت کتیبه­ها، سیدعلی شجاعی، نیستان

 20. عبور معطر، نارسیس زهره­نسب، هیلا

 21. عروس بید، یوسف علیخانی، آموت

 22. عصابه، حبیب باوی ساجد، افراز

 23. غربتی، مهین بنی­طالبی دهکردی، افراز

 24. غنیمت، صادق کرمیار، کتاب نیستان

 25. فرشتگان پشت صحنه، بی­تا ملکوتی، افکار

 26. فصل­ها، آناهیتا موسوی، فرهنگ ایلیا

 27. فوتبال وسط حمام، محمود قلی­پور، افراز

 28. قصه­های پریوار و داستان­های واقعی، کامران محمدی، ققنوس

 29. قصه­های جنوبی، علی خدامی، نگاه

 30. قطار در حال حرکت است، میترا داور، هیلا

 31. قناری­باز، حامد اسماعیلیون، چشمه

 32. کاش به کوچه نمی­رسیدم، محمدهاشم اکبریانی، چشمه

 33. کاش یادش بماند...، رضوان نیلی­پور، هزاره ققنوس

 34. کبوترهای طلایی، فری­رز جلالی­منش، چشمه

 35. کت زوک، مهدی محبی کرمانی، آموت

 36. کتاب ویران، ابوتراب خسروی، چشمه

 37. کتابت بهار، مهدی مرعشی، ققنوس

 38. کدام­مان دریا، کدام­مان رودخانه، نسیم خلیلی، روشنگران

 39. کریسمس مبارک ماریا، پوریا فلاح، افراز

 40. کسی برای قاطر مرده گریه نمی­کند، محمدجواد جزینی، ققنوس

 41. کسی را در درون من چال می­کنند، مسعود عالی­محمودی، افراز

 42. کسی ما را به شام دعوت نمی­کند، احمد آرام، افق

 43. کلاژ، احسان عباسلو، آموت

 44. گام محال، سروش امامی راد (رهگذر)، افراز

 45. گذرگاه خاکستری، فاطمه فتوگرافی، روشنگران

 46. گنجشک­ها در بالکن، مجید دانش­آراسته، افراز

 47. گوزن­ها با چشمان باز می­خوابند، شهرام شهیدی، اتاق آبی

 48. لالمونی، کاوه هدایتی­فر، افراز

 49. لباس آبی روی بند رخت، ژیلا تقی­زاده، نی

 50. ما دایناسور بودیم، شهلا زرلکی، چشمه

 51. ماجرای پیچیدۀ یک اتفاق ساده، مرجان نعمت­طاووسی، آگه

 52. ماهی که توت­فرنگی­ها سرخ می­شوند، بهاءالدین مرشدی، چشمه

 53. متولد ماه جغد، آزاده محسنی، ققنوس

 54. مرداب سایه­ها، محمدسلامت محمدی، افراز

 55. مردم عادی، زندگی معمولی، مهدی فاتحی، نی

 56. مردی که خودش را گروگان گرفت، لطف­الله ضیایی، پابریک

 57. مردی که ساکسیفون شد، سارا آهوری، کاروان

 58. مرغ عشق­های همسایه­ی روبه­رویی، فرشته نوبخت، افراز

 59. مرگ خدایان موازی، سعید کوشش، داستانسرا

 60. مزار در همین حوالی، کاوه فولادی­نسب، افراز

 61. مشتی خاک، همین!، مینا احمدی، افراز

 62. مشق­های خط­نخورده، ابراهیم حقیقی، مرکز

 63. معاش، حمیدرضا اکبری شروه، مهستان

 64. ملودی­های سرگردان، کامران اصغری، نگاه

 65. من آقام یا الاغ؟! فرزاد حسنی، افراز

 66. من ریموند کارور هستم، مصطفی عزیزی، افق

 67. من زنی انگلیسی بوده­ام، فریبا صدیقیم، ققنوس

 68. من، ایاز، ماهو، لیلا بابایی فلاح، افراز

 69. موزه­ی اشیای گم­شده، پیام یزدانجو، مرکز

 70. مهمانی با کلاغ­ها، زهرا پورقربان، افراز

 71. نام تو آبی است، جمال میرصادقی، اشاره

 72. نمی­توانم به تو فکر نکنم سیما، محمد حسینی، ثالث

 73. و حالا عصر است، طیبه گوهری، ثالث

 74. واهمه­های سرخابی، احسان عباسلو، آموت

 75. هرازگاهی بنشین، فریبا منتظرظهور، مروارید

 76. هفت، مختار عبداللهی، مروارید

 77. همه­چی درس می­شه، آزاده محسنی، چشمه

 78. همه­ی افق، فریبا وفی، چشمه

 79. همین است که هست، سودابه فرضی­پور، افراز

 80. همین حالا داشتم چیزی می­گفتم، احمد آرام، چشمه

 81. هیچ­چیز اتفاقی نیست، آتوسا زرنگارزاده شیرازی، افراز

 82. یک نفر برای تاکسی­ها دست تکان می­دهد، علی­اصغر حسینی­خواه، ثالث

 83. یکی و دیگری، محمدعلی مسعودی، سورۀ مهر

 

فهرست رمان­های منتشرشده در سال­ 1389

(به ترتیب الفبایی نام کتاب)

 این فهرست در ضمن کار تصحیح و تکمیل شد. از ارزیابان خواسته شده بود که چنانچه در فهرست ارسالیِ بنیاد کتابی از قلم افتاده یا کتابی به اشتباه آمده است به بنیاد گوشزد کنند. تغییرات منظماً به اطلاع ارزیابان می­رسید.  

 1.  آتش به اختیار، محمدرضا بایرامی، کتاب نیستان

 2. آن­گاه مانند ماه، مهدی پوررضائیان، کتاب نیستان

 3. ایراندخت، بهنام ناصح، آموت

 4. ایمپالای سرخ، بنفشه حجازی، افراز

 5. این آقا کی باشند؟ محمود کیانوش، مروارید

 6. با نوشته کشتن، محمدعلی سجادی، ققنوس

 7. باید بروم، محمدهاشم اکبریانی، چشمه

 8. بن­بست، منصور یاقوتی، افراز

 9. به افق تهران، مریم طاهری مجد، چشمه

 10. بهار برایم کاموا بیاور، مریم حسینیان، کتابسرای تندیس

 11. بی­بی­گل، نادر وحید، ققنوس

 12. پاریس پاریس، سعید تشکری، کتاب نیستان

 13. پنجره زودتر می­میرد، پوریا عالمی، علم

 14. ترانه­ی ناتمام، علی­اکبر جانوند، افراز

 15. چه کسی از دیوانه­ها نمی­ترسد؟ مهدی رضایی، افکار

 16. چهلم، سپیده محمدیان، روشنگران

 17. خنده­ی شغال، وحید پاک­طینت، چشمه

 18. خیال باطل، فاطمه طاهری، افراز

 19. دختری که خودش را خورد، سعید محسنی، چشمه

 20. درختم دلشوره دارد، فریده خرمی، هیلا

 21. رام­کننده، محمدرضا کاتب، چشمه

 22. رگ سرخی به تن بوم، ملیحه صباغیان، ققنوس

 23. رهای عشق، آناهیتا آذرشکیب، آموت

 24. زیر آفتاب خوش­خیال عصر، جیران گاهان، چشمه

 25. سایه­اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد، حسین نوش­آذر، مروارید

 26. سکته­ی قبلی، محمد سهرابی، کتاب نیستان

 1. سوران سرد، جواد افهمی، سورۀ مهر

 2. سوگ مغان، محمدعلی علومی، آموت

 3. شاه بی شین، کاظم مزینانی، سورۀ مهر

 4. شب­بوهای عمارت، اعظم ابراهیمی، روشنگران

 5. شبیه عطری در نسیم، رضیه انصاری، آگه

 6. علائم حیاتی یک زن، لادن نیکنام، فرزانه کرم­پور، مهناز رونقی، ققنوس

 7. فصل شیدایی لیلاها، سیدمهدی شجاعی، کتاب نیستان

 8. قاراچوپان، مرتضا کربلایی­لو، افراز

 9. قانون قبیله­ی پدری، محمد هنرمند، نگیما

 10. کهنه­رباط، ژیلا تقی­زاده، کتابسرای تندیس

 11. گلین، فریبا خادمی، افراز

 12. گیله­بانو، منیژه آرمین، علم

 13. گیلو، مرتضی فخری، افراز

 14. لب بر تیغ، حسین سناپور، چشمه

 15. ماجرای کفترکش، سید امین حسینیون/سیدمصطفی حسینیون، ثالث

 16. ماه در پاگرد اضطراری، فرهنگ شهبازی، افراز

 17. ماه کامل می­شود، فریبا وفی، مرکز

 18. مرثیه نقده­دوز، حسین دهقانی، یاد مهر

 19. مردگان باغ سبز، محمدرضا بایرامی، سورۀ مهر

 20. من در فراقش غمگین است، امین انصاری، افراز

 21. مهبوط، مرتضی فخری، افراز

 22. میترا و چاتورانگا، فریدون مجلسی، ثالث

 23. ناله­های عشق، نصرالله قادری، کتاب نیستان

 24. نفیر کویر، اکرم پدرام نیا، قطره

 25. ولادت، سعید تشکری، کتاب نیستان

 26. یکشنبه، آراز بارسقیان، چشمه

پایان مرحلـﮥ اول یازدهمین دورۀ جایزۀ هوشنگ گلشیری

با جمعبندی امتیازهایی که دو گروه ارزیابان و نظردهندگان به آثار داده بودند، از میان مجموعه­داستان­های دو سال 1388 و 1389 و رمانهای منتشرشده در سال­1389، آثاری که به حد نصاب تعیین­شده رسیده و بالاترین امتیاز را آورده­اند به عنوان نامزدهای این دوره به شرح زیر اعلام می­شوند. در مرحلـﮥ بعد داوران این دوره در چهار بخش مجموعه­داستان، مجموعه­داستان اول، رمان، و رمان اول آثار نامزد دریافت جایزه را بررسی و برندگان را اعلام خواهند کرد. بنیاد امیدوار است بتواند در مراسمی درخور همراه با اعلام برندگان این دوره داوران را نیز معرفی کند.

نامزدهای یازدهمین دورۀ جایزۀ هوشنگ گلشیری

از میانِ مجموعه­داستان­های منتشرشده در سال­های  88 و 89

(به ترتیب الفبایی نام اثر)

مجموعه­داستان

(از نویسندگانی که پیشتر مجموعه­داستان منتشر کرده­اند)

 1. آدمها، احمد غلامی، ثالث
 2. ابر صورتی، علیرضا محمودی ایرانمهر، چشمه
 3. برو ولگردی کن رفیق، مهدی ربی، چشمه
 4. بماند، بهناز علی­پور گسکری، چشمه
 5. تو هیچ گپ نزن، محمدحسین محمدی، چشمه
 6. کتاب ویران، ابوتراب خسروی، چشمه

مجموعه­داستان اول

(از نویسندگانی که پیشتر مجموعه­داستان منتشر نکرده­اند)

 1. آستین­های رنگی، تایماز افسری، نی
 2. پرتره­ی مرد ناتمام، امیرحسین یزدان­بد، چشمه
 3. خواب با چشمان باز، ندا کاووسی­فر، چشمه
 4. خویش­خانه، آیت دولتشاه، افکار
 5. در ماهی می­میریم، سعید شریفی، افراز
 6. شکار حیوانات اهلی، علی شروقی، چشمه
 7. و حالا عصر است، طیبه گوهری، ثالث

رمان (شامل داستان بلند و مجموعـﮥ ­داستان­های به­هم­پیوسته)

(از نویسندگانی که پیشتر رمان، داستان بلند یا مجموعـﮥ داستان­های به­هم­پیوسته منتشر کرده­اند)

 1. خنده­ی شغال، وحید پاک­طینت، نشر چشمه
 2. رام­کننده، محمدرضا کاتب، نشر چشمه
 3. لب بر تیغ، حسین سناپور، نشر چشمه
 4. ماه کامل می­شود، فریبا وفی، نشر مرکز

رمان اول (شامل داستان بلند و مجموعـﮥ ­داستان­های به­هم­پیوسته)

(از نویسندگانی که پیشتر رمان، داستان بلند یا مجموعـﮥ داستان­های به­هم­پیوسته منتشر نکرده­اند)

 1. بهار برایم کاموا بیاور، مریم حسینیان، کتابسرای تندیس
 2. پنجره­ زودتر می­میرد، پوریا عالمی، علم
 3. زیر آفتاب خوش­خیال عصر، جیران گاهان، چشمه
 4. شبیه عطری در نسیم، رضیه انصاری، آگه
 5. یکشنبه، آراز بارسقیان، چشمه

 

Top