Back to Home
 
 

سخن ، دورهُ 19، شمارهُ 1، خرداد 1348،  حسن‌نكوروح (معرفي شازده احتجاب)

فردوسي ، شمارهُ 909، ارديبهشت 1348،  قاسم هاشمي‌نژاد (شازده احتجاب، اثري به وسوسگي و سرشاري)

سخن، دورهُ 21، 1350، بهاءالدين خرمشاهي (معرفي كريستين و كيد)

تماشا، شمارهُ 102، خرداد 1351، منوچهر آتشي (دربارهُ رمان كريستين و كيد)

كتاب جمعه، شمارهُ 12، آبان 1358، آذربد (مروري بر آثار هوشنگ گلشيري)

بامداد، 23 فروردين 1359،م. دهرودي (دريايي در كوزه‌اي، نقد معصوم پنجم)

مزدا، شمارهُ 2، پاييز 1365/1986، محمدرضا قانون‌پرور (گلشيري و نيشتر قلمش)

مفيد، شمارهُ 9، دي1366، آذرنفيسي (هنر رهايي است و آزادي، بررسي ادبي "معصوم سوم")

كيهان هوايي، شمارهُ 790، 26 مرداد 1367، سيامك وكيلي ("جبه‌‌خانه" ؛نمونه بارزي از اپيدمي نويسندگي در ايران)

نقد آگاه، پرتو نوري‌علاء (به چنگ آوردن مجال!، نقد كتاب جبه‌خانه)

دنياي سخن، شمارهُ 35، آبان 1369، محمد بهارلو ( نقد بر دوازده رخ)

آدينه، شمارهُ 52، آذر 1369، كيوان نريماني (در جستجوي مرگ و جواني، بررسي دوازده رخ)

آدينه، شمارهُ 52، آذز 1369، رضا براهني (آقاي گلشيري تئوري رمان نمي‌داند)

انديشهُ آزاد، شمارهُ 14 و 15، زمستان 1369، هايده درآگاهي (اهل هوا، تفنني در طنز، نقدي بر در ولايت هوا)، تجديد چاپ در همخواني كاتبان

بررسي كتاب، شمارهُ 13، بهار 1372، مهدي قريب (از آينه‌هاي معرق تا آينه‌هاي دردار)

بررسي كتاب، شمارهُ 13، بهار 1372، محمد رحيم اخوت (گلشيري به روايت گلشيري، نقد آينه‌هاي دردار)

بررسي كتاب، شمارهُ 13، بهار 1372،جليل دوستخواه (چون به عشق آمد قلم ...، نقد رمان آينه‌هاي دردار)

بررسي كتاب، شمارهُ 13، بهار 1372،مجيد روشنگر( از چاه نويسندگي، با دلوي از آب زلال، بررسي رمان آينه‌هاي دردار)

بررسي كتاب، شمارهُ 13، بهار 1372، محمد رحيم اخوت ( اداي دين به زبان فارسي، نقد داستان خانه‌روشنان)

تكاپو، شماره‌هاي 2 و 3، خرداد و تير 1372، رضا براهني (گلشيري و شگرد نو در روايت، نقدي بر آينه‌هاي دردار)

زنده رود، شمارهُ 4 و 5، تابستان و پاييز 1372، حسين سناپور (ريشه‌هاي ما در آينه‌هاي دردار)

آرش، شمارهُ 31، مهر 1372، ر. فراهاني (آينه‌هاي دردار، يك تسويه حساب)

گردون، شمارهُ 31 و 32، آبان 1372، پرويز حسيني (نسلي در آينه)

عاشقانه، شمارهُ 109، ارديبهشت 1373، جما‌ل‌ميرصادقي (مروري بر آثار داستان‌نويسان دههُ سي به بعد - هوشنگ گلشيري)

آدينه، شمارهُ 94 و 95، شهريور 1373، مهدي قريب (تصوير مجازي ما در آينه‌هاي دردار)

آدينه، شمارهُ 94 و 95، شهريور 1373، مجيد نفيسي (قرباني در خانهُ‌زبان)

ادبيات داستاني، شمارهُ 36، دي 1374، عبدالعلي دستغيب (آينه‌هاي دردار)

دوران، شمارهُ 10، بهمن 1374، محمدرضا گودرزي (انا كلمه‌الحق، نگاهي به خانه‌ روشنان)

آدينه، شمارهُ 110، خرداد 1375، م.ع. سپانلو (در نكوهش سكوت‌الكن، در بارهُ "در ستايش شعر سكوت")

سنگ، شمارهُ 6 و7، بهار 1377/1998، بهروز شيدا (خوابگرد مغلوب يا حديث بر تخت نشستن آن خيال كه با اسب انتظار آمد، گذري از جهان داستان‌هاي هوشنگ گلشيري)

سنگ، شمارهُ 6 و7، بهار 1377/1998، محمدرفيع محموديان (پيامدهاي انتخاب صناعت نگارش در شازده احتجاب)

سنگ، شمارهُ 8 و 9، پاييز 1377/1998، كاظم اميري (اسطوره و خرافات، تلاشي براي تفسير "معصوم"ها از هوشنگ گلشيري)

پيرنگ، آبان 1377، علي‌الله سليمي (روايت در آثار داستاني هوشنگ گلشيري)

سنگ، شمارهُ 10، بهار 1378/1999، كاظم اميري (در سرزمين جن‌زدگان، نقد رمان جن‌نامه)

كارنامه، شمارهُ 6، تير و مرداد 1378، كاظم اميري (در سرزمين جن‌زدگان، نقد رمان جن‌نامه)

دنياي تصوير، شمارهُ 82، تير 1379، حميد امجد ("ما با نويسندگان‌مان چه مي‌كنيم: نگاهي به اقتباس‌هاي سينمايي از آثار هوشنگ گلشيري)

ايران جوان، شمارهُ 147، 2 تير 1379، سيد علي صالحي، محمد حسين عابدي

پيام امروز، شمارهُ 40، تير و مرداد 1379، مسعود بهنود؛ نشريهُ گاردين: ستون درگذشتگان

بيدار، شمارهُ 1، تير و مرداد 1379، ابوالفضل حري ("آينه‌هاي دردار: رمان كاشي و معرق") ؛ گفتگوي ميترا شجاعي و بهزاد زرين‌پور با هوشنگ گلشيري

انديشهُ جامعه، شمارهُ 11، تير 1379، عليرضا حسني

ايران جوان، شمارهُ 150، 23 تير 1379، اديب وحداني

عصر پنجشنبه، تابستان 1379، شهريار مندني‌پور( پنجشنبه است آقاي گلشيري) (متن كامل در مكث، ويژهُ شصت سالگي گلشيري)

جهان انديشه، شمارهُ 2، آبان 1379، حسن پويان

پيام شمال، شمارهُ 14، آبان 1379، ابراهيم دم‌شناس ( "فرهاد نظامي ... فرهاد گلشيري" )

نگاه نو، دورهُ جديد، شمارهُ 1، مرداد 1379، هوشيار انصاري‌فر ( "تاملات بهنگام در مرگ نابهنگام هوشنگ گلشيري" )

بخارا، شمارهُ 12، خرداد و تير 1379، حسن ميرعابديني ( "سي سال تلاش براي تثبيت ادبيات مدرن" )

كيان، شمارهُ 53، مرداد و شهريور 1379، علي‌محمد حق‌شناس

نگاه نو، شمارهُ 2، آبان 1379، بهنام باوندپور، ناصر فرهمند ( "مي‌توانيم دزدكي سر برگردانيم؟ )

گيله‌وا،ويژهُ نوروز 1380، ضياء موحد (گلشيري و شعر و شاعري)، بهزاد موسايي ("گلشيري پس از گلشيري")

عصر پنجشنبه، شمارهُ 17 و 18، ارديبهشت و خرداد 1380، شهريار مندني‌پور( به سوگ هوشنگ گلشيري)

مجلـﮥ مطالعات و پژوهش­های دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان، دورۀ دوم، شمارۀ 43-42، پاییز و زمستان 1384، قهرمان شیری (پسامدرنیسم و مكتب داستان نویسی اصفهان ـ با محوریت نقش گلشیری)

ارائه شده در "دومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی"، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1382 (چاپ کامل مقاله در سال 1384 در کتاب مجموعه مقالات همایش با عنوان سریر سخن)

 مجلـﮥ مطالعات و پژوهش­های دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان، دورۀ دوم، شمارۀ 47، زمستان 1385، قهرمان شیری (دلالت‌های ضمنی در پس زمینه‌ی روایت ـ جایگاه نماد و کنایه در داستان های گلشیری)

مجلـﮥ علمی پژوهشی دانشكدۀ ادبیات مشهد، سال چهلم، دورۀ دوم، شمارۀ 157، تابستان 1386، قهرمان شیری (سرو کاشمر ـ شگردهای نوقدمایی در داستان­نویسی گلشیری)

هويت زنانه در آثار گلشيري، بتول عزيزپورـ بخش يک،      بخش دو

به مناسبت سالمرگ گلشيري

31 خرداد 1380، روزنامه حیات نو

 نشریه اینترنتی لیلا صادقی:

شازده احتجاب هوشنگ گلشیری؛ بررسی ساختاری شازده احتجاب؛ لیلا صادقی

متن را بخوانيد.

مصاحبه با آبکنار در بي بي سي

سير داستان کوتاه از آلن پو تا گلشيري

داستان بختک و ساخت شکني

 اسطوره و خرافات، تلاشی برای تفسیر«معصوم ها» از هوشنگ گلشیری، کاظم امیری

یک لحن اخلاقی، محمود داوودی

هوشنگ گلشيری که می­نوشت، م. ملک

تفاوت­های کیفی بین داستان کوتاه و رمان: رمان شکل بسط­یافتـﮥ داستان کوتاه نیست، حسین پاینده

دوات، تابوت در تابوت؛ به‌روژ ئاکره‌یی 

از "دست تاریک و دست روشن" گلشیری تا "زخم شمشیر" بورخس، جواد اسحاقیان

 

شازده احتجاب از منظر نظریـﮥ باختین ـ همسرایی صداهای ناهمخوان، حسین پاینده

متن را بخوانيد.

بهمن سقایی، نقد و بررسی رمان جن نامه

بخشی از ميزگرد منتشر نشده درباره آينه­های دردار «پلی روی شکستگی­ها»  

پرونده رمان آينه­های دردار  

عصر پنج­شنبه، هفته­نامه ادبی ـ هنری، شماره 60 ـ 59، خرداد 1382

جستجو در خانه­ها، بازخوانی خانه­روشنان: فرهت فرخی

درباره‌ی هوشنگ گلشیری، نوید کرمانی، ترجمه: ناصر غیاثی

هوشنگ گلشيری و «بره گمشده راعی» (نهمين سال خاموشی گلشيری)، نهال واعظ

1382، "اثر" مجله دوزبانه فارسی و آلمانی

مرگ فرجام خودشیفتگی: جمشید، اسفندیار و شازده احتجاب 

نمادهای خودشیفتگی در فرهنگ ایرانی، سعيد هنرمند  

متن را بخوانيد.

بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن؛ 13 فوريه 2008

از واژه تا کتاب (بخش نهم)
موضوع بخش نهم ازواژه تا کتاب، نقد رمان شاه سیاه پوشان هوشنگ گلشیری توسط بهروزشیدا ست.

.گوش کنيد.

خبرنامه گويا؛ 18 شهريور 1389

  ناصر زراعتی: يادی از دوستِ رفته...

 

  مرجع دانش، ناشر تخصصی کنفرانس‌های کشور ؛ 1389

پسا مدرنیسم و رمان آینه های دردار اثر هوشنگ گلشیری؛ عباسعلی برهان و حسین پیرنجم الدین

چکیده مقاله

  مرجع دانش، ناشر تخصصی کنفرانس‌های کشور؛ 1389

بررسی طرح رمان شازده احتجاب از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ؛ فاطمه نگاری و محمدعلی محمودی

چکیده مقاله

مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن و  ژرژ لوکاچ ؛ 1389

چکیده مقاله

 مد و مه، نگاهی به رمان «جن نامه» اثر هوشنگ گلشیری؛ محمد رضا قانون­پرور

  

  جن نامه هوشنگ گلشیری، سایه روشن هول؛ داریوش معمار

 نشریه اینترنتی لیلا صادقی:

نقش‌های سکوت به مثابه‌ی بخشی از زبان در داستان‌های هوشنگ گلشیری؛ لیلا صادقی

متن را بخوانيد.

بوی کاغذ، جُنگی از خوانده‌ها و نوشته‌های ِ مهدی جلیل‌خانی در نقد ادبیات، فرهنگ و جامعه:

   هوشنگ گلشیری از زبان دیگران؛ 6 ژوئن 2011؛ نوشتن در میان چرکدان

   یادداشتی در بزرگداشت هوشنگ گلشیری؛ 11 ژوئن 2011؛ ایستاده بر سر نعش آرمان‌باختگان سنت‌زده

   محورهای عمده‌ی تفکر هوشنگ گلشیری از لابه‌لای گفته‌های او؛ 7 مارچ  2011؛ من یکی هستم از خیل عرقریزان کلام!

چراغ های رابطه، گفت‌و‌گوی "علی مسعودی نیا" با حسین مرتضاییان آبكنار درباره‌ی كارگاه هوشنگ گلشیری

روزنامه شرق، ادبیات و شیاطین درون، امیر احمدی­آریان

دست نوشته های دکتر فرشید سادات شریفی  

فصلنامه ادبی خوانش، پائیز 1389

کابوس بودن، مدخلی بر بحث هویّت در دو داستان از گلشیری، سید فرشید سادات­شریفی

متن را بخوانيد.

تفسيری بر رمان «جن­نامه»، کاظم اميری

خرداد 1389 راديو زمانه 

در سرزمين جن­زدگان

آغوش گشوده بر هر چه هرز

تلاش برای دست‌یابی به عالم مثال

گذری در گورستان‌های اندیشه و تاریخ انسان ایرانی

فصلنامه متن‌پژوهی ادبی، زمستان 1390، دوره 15، شماره 50

روایت­شناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری بر اساس نظریه ژنت، کاظم دزفولیان، فواد مولودی

متن را بخوانيد.

دوات، عهد، دوست، امضاء؛ رضا فرخفال

مد و مه، آينه­های دردار و هويّت­های انعطاف يافته شخصيت­های گلشيری؛ محمد مهدی خرّمی

شهروند، ابراهیم در "آینه های دردار"، مجید نفیسی

روايت روزگار، تأثيرپذيری در سرزمين آفرينشگری و داستان­­های هوشنگ گلشيری

اخبار روز، برادرِ بزرگم هوشنگ!، مجيد نفيسي

کافه داستان، شـازده‌ احتـجابِ هـوشـنگ گلشـیری‌ (از تولد تا بلوغ!)، قهرمان شیری

روزنامه صبح ایران "قانون"، گلشیری در جست ‌و جوی زمان‌ های بر بادرفته بود، گفت‌ و گو با حورا یاوری

روزنامه شرق، گلشیری؛ از عشق و انگشت ششم، یونس تراکمه

هنرآنلاین، شنبه ۱۷ خرداد 1393، حرف‌های متفاوت ارسطویی درباره هوشنگ گلشیری  

هنرآنلاین، 14 مرداد 1393، هوشنگ گلشیری، ˝خانه روشنان˝ و آنچه شاعرانگی نام نهاده‌اند، مجتبا هوشیار محبوب

وهومن مجله فرهنگی هنری آنلاین، 20 آذر 1393

در هزارتوی رفته ها/ یادداشتی بر “خانه روشنان” هوشنگ گلشیری، بابک ناصری معبود

متن را بخوانيد.

راهک راهنمای کتاب، 19 دی 1393

غریبگی در نمازخانه کوچک گلشیری، محمدرضا کلهر

...

دوشنبه، گزیده جستارها و رویدادهای ادبی، ۱ مرداد ۱۳۹۴                                                       

گلشیری و کار جمعی، چرا گلشیری نویسنده‌ی مهمی‌ست و از او برای ما چه مانده است؟ علی بهمرام

...

آرمان امروز؛ پنج شنبه 27 اسفند 1394

نويسنده فنی ‌ترين داستان ايرانی، حامد داراب  

متن را بخوانيد.

مدومه، یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶

 یادی از هوشنگ گلشیری و جن نامه اش / تلاش برای تفسیر دوباره جهان، نگاهی به «جن نامه» اثر هوشنگ گلشیری؛ بهمن سقائی

متن را بخوانيد.

هنر آنلاین؛ 11 آذر 1396 

رمان" به مثابه فرم ویرانگر / شکل "سنت" به روایت هوشنگ گلشیری؛ مجتبا هوشیار محبوب

 متن را بخوانيد.

رادیو زمانه؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۶

سیاسی کردن قرون وسطی: درباره «حدیث مرده بر دار کردن»؛ مهدی گنجوی

متن را بخوانيد.

آخرین خبر؛ 10 شهریور 1397

در باره «شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری بعدِ 13 سال سانسور، مهدی یزادنی خرم

متن را بخوانيد.

نیوز پارسی؛ 14 آذر 1397

تمایز قدرت و توان در "شازده احتجابِ" هوشنگ گلشیری؛ احمد غلامی

متن را بخوانيد.

روزنامه شرق، 2 آذر 1397، دوری گزیدن از اندکی عقل! شیما بهره مند

ما و جهان اساطيری هوشنگ گلشيری و مهرداد بهار؛ دوری‌گزیدن از اندكی عقل!

متن را بخوانيد.

خبرگزاری کتاب ایران، 22 آبان 1397، نگاهی به کتاب «ما و جهان اساطیری»؛ گفت و گوی هوشنگ گلشیری با مهرداد بهار؛ احمد ابوالفتحی

پرسش بنیادین مهرداد بهار چه بود؟

متن را بخوانيد.

رونامه قانون؛ پنج شنبه 22 آذر 1397؛ شماره 1367؛ جدال خیر و شر در ما و جهان اساطیری؛ حانیه دری

به بهانه‌ برگزاری نشست انجمن ایران‌شناسی دانشگاه تهران درباره‌ کتاب «ما و جهان اساطیری» واکاوی شد. حانيه دری

متن را بخوانيد.

آرمان امروز؛ پنج شنبه 13 دی 1397  شماره ؛ «ما و جهان اساطیری» پس از 2 دهه منتشر شد. 3789

جهان ایرانی به روایت گلشیری و بهار؛ آتوسا افشین نوید

متن را بخوانيد.

خوابگرد؛ 20 دی 1397 

پنجاه‌ سالگی شازده احتجاب

.

بنياد را در تكميل اطلاعات اين صفحه ياري كنيد. Top

 

Contact Us

Contributors

Activities

Golshiri Award

About

 
Back to Index